Later Lekker Leven

Tot wanneer wil je werken? Wil je een wereldreis maken? Welke zorg wens je later? Al deze zaken kosten geld en het loont dus de moeite om je toch eens te verdiepen in een aantal papieren die je vaak ongezien ergens op zolder hebt opgeborgen. Zeker in een tijd waarin de overheid steeds minder regelt.

Aan de hand van een drietal simpele stappen kun je het makkelijk zelf doen:

Handleiding

STAP 1  Wat is je pensioenbehoefte?

Vertaal je huidige maandlasten eens naar de toekomst. Welke uitgaven zal je dan extra (willen) maken en welke maandlasten worden minder. Denk ook na over welke leefstijl je dan wil hebben. Maak zo een ruwe begroting.

STAP 2  Wat is je pensioenopbouw?

Pensioenopbouw bestaat uit drie pilaren: Pilaar 1 is je AOW; Pilaar 2 is je pensioen die je bij een werkgever hebt opgebouwd; Pilaar 3 is wat je zelf gereserveerd hebt in de vorm van lijfrente en/of banksparen.

Bekijk wat je momenteel hebt opgebouwd. Voor pilaar 1 en 2 kun je dit heel eenvoudig doen door in te loggen op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze pagina kun je ook je pensioenbedragen in netto maandbedragen opvragen. Schrijf deze bedragen op en eventueel ook die van je partner.

Voor een inschatting van de pilaar 3 heb je gegevens van je adviseur of van je bank nodig. Van hen krijg je elk jaar een opgave van het kapitaal wat is gespaard. Op deze opgave staat ook de verwachte eindopbrengst. Je adviseur kan dit vertalen naar een verwachte netto maanduitkering.

STAP 3  Pensioenoverschot of Pensioentekort

Wanneer je de pensioenbehoefte aftrekt van de pensioenopbouw, kun je bekijken of je een pensioenoverschot of pensioentekort hebt. Als je een pensioentekort hebt, heb je misschien nog andere spaartegoeden om dit pensioentekort aan te vullen. Zo niet, dan moet je aan de bak en deze spaarpot vanaf nu aanleggen. Heb je een pensioenoverschot, durf dan ook groter te dromen. Bijvoorbeeld eerder stoppen met werken of parttime werken.

Hulp nodig bij de financiële planning? EURORISK kan samen met jou alles begrijpelijk in kaart brengen en helder advies geven. Want goed inzicht leidt tot bewuste en dus betere keuzes!

Het artikel “Later Lekker Leven” is als column verschenen in TOM Magazine. Oorspronkelijk was de titel “Verzin een goede titel…” De inzender van de huidige titel is beloond met een voucher t.w.v. € 150,00 te besteden aan financiële planning verzorgd door EURORISK.

juni 2018 | jaargang 11 | nummer 1

TOM Twents Ondernemers Magazine is een uitgave van Van Deinse Media BV en verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van 8.000 exemplaren.