‘Perfecte Samenwerking’

Het artikel ‘Perfecte Samenwerking’ is gepubliceerd in de rubriek ‘De werkplek van…’ van TOM Magazine

februari 2017 | jaargang 10 | nummer 1

TOM Twents Ondernemers Magazine is een uitgave van Van Deinse Media BV en verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van 8.000 exemplaren.

In deze rubriek gaat het meestal om één werkplek van één ondernemer. Dit keer een uitzondering: twee werkplekken van twee ondernemers. De bureaus knus tegen elkaar geschoven zodat de heren elkaar recht in de ogen kunnen kijken: Martin Klinker van Eurorisk Nederland en Bernard Koning van Eurorisk Pensioen.

Eind vorig jaar (augustus 2016) zijn Klinker en Koning bij elkaar ingetrokken. Martin Klinker is specialist in schadeverzekeringen, Bernard Koning expert op het terrein van collectieve pensioenen en aanverwante producten. Een gelukkig huwelijk, want beide vakgebieden hebben, ondanks de verschillende disciplines, raakvlakken met elkaar.


Nieuw onderkomen
Onlangs betrokken de heren een nieuw onderkomen aan de Euregioweg in Enschede. Een kloek pand, daar niet van, maar een bedrijventerrein is niet een locatie waar je een financiële dienstverlener in schade en pensioenen verwacht. “Dit voldoet nu prima”, zegt Koning: “We leiden trouwens een beetje een nomadenbestaan omdat we willen groeien. Daarom verhuizen we nogal eens…”


Veelzijdige doelgroep
Klinker en Koning kennen elkaar al langer. Martin Klinker richt zich met Eurorisk Nederland op een specifieke doelgroep van bedrijven vanaf zo’n twintig medewerkers en een omzet tussen de anderhalf en twee miljoen. Die omvang is niet in beton gegoten, zegt hij: “We hebben ook een woningbouwvereniging in portefeuille. Dan praat je over hele andere getallen.” De primaire doelgroep is trouwens veelzijdig, vervolgt hij: “Van een garagebedrijf of een drukkerij tot een onderneming in klimaatbeheersing of een metaalbedrijf. Heel gevarieerd en dat betekent ook dat je in je vak een echte specialist moet zijn; de diversiteit in disciplines en ondernemingen maakt dat je risico’s goed moet inschatten, de juiste oplossingen moet bieden en goed en snel kunt schakelen.”


Ontwikkelingen gaan snel
Vanuit het 10-jarige bestaan van Eurorisk Nederland heeft Martin
Klinker een uitstekende reputatie opgebouwd. “Het gaat om volkomen vertrouwen; dat moet je niet beschamen. Daarnaast is het altijd een kwestie van een perfecte analyse maken van de behoefte van de klant en daarbij de juiste producten aanbieden.” Ook in de wereld van schadeverzekeringen gaan de ontwikkelingen snel. “Veel verzekeringsmaatschappijen maken nu keuzes: welke bedrijven of sectoren willen ze wel verzekeren, welke niet. Portefeuilles worden dan afgestoten of je krijgt bericht dat je maatschappij jouw onderneming niet meer of tegen andere voorwaarden wil verzekeren. Het kan dus betekenen dat je op zoek moet naar een nieuwe verzekeraar. Daarin spelen wij een rol: met advies, met het analyseren van de risico’s en de beste oplossingen.”
De werkplek tegenover Martin Klinker wordt sinds kort ingenomen door Bernard Koning. Zijn competentie ligt op het gebied van pensioenen, zowel collectieve pensioenen en inkomensverzekeringen als op maat gemaakte voorzieningen voor de DGA. Een specialisme dat Klinker tot voor kort niet volledig kon aanbieden: “Schadeverzekeringen vormen een volstrekt andere discipline. Maar ik kreeg wel vragen van mijn relaties over pensioenregelingen. De samenwerking met Bernard is daarom perfect.”


Duidelijk en helder communiceren
Koning biedt met Eurorisk Pensioen advies, beheer en communicatie
over pensioenen. “En vlak dat laatste niet uit: het is een lastig thema en daar moet je duidelijk en helder over communiceren. Daar besteed ik veel aandacht aan”, aldus Koning die een langjarige ervaring heeft met het thema: “Er zijn in Nederland nog maar een beperkt aantal specialisten op dit gebied. Je moet je opleidingen hebben, je moet constant alles bijhouden in dit vakgebied. Ja, zeker nu, want vanuit Den Haag komt er voortdurend
nieuw beleid en wetgeving. Kennis van zaken en goed informeren van je relaties zijn dan belangrijk.”


Meest optimale product bieden
Evenals Eurorisk Nederland is ook Eurorisk Pensioen volledig onafhankelijk. Dat impliceert dat Bernard Koning zijn klanten objectief kan adviseren en afhankelijk van de wensen en doelstellingen het meest optimale product kan bieden. “Gebaseerd op drie elementen: advies, beheer en communicatie. Nogmaals over dat laatste: je moet aan de werknemers uitleggen hoe de keuzes tot stand zijn gekomen en welke resultaten je wilt bereiken. Onze relaties zijn veelal te vinden in de vrije sector, zoals ICT-bedrijven, groothandel, zakelijke dienstverlening en vrije beroepen. Het gaat dan om veel meer individuelere oplossingen. Dat geldt zeker voor de DGA die in het recente verleden een oudedagvoorziening in eigen beheer heeft opgebouwd. Een dergelijke pensioenopbouw is niet meer toegestaan, dus moet je andere oplossingen bedenken.”


Bureaus tegenover elkaar
Inmiddels zijn de eerste ervaringen met de twee tegen elkaar geschoven bureaus positief. Al was het alleen al omdat de interne communicatie nauwelijks optimaler kan. Vragen van klanten over schade of pensioenen kunnen snel worden beantwoord door een van beide heren. Een wisselwerking die ook commercieel vruchten afwerpt. Het moet ook want de ambities zijn groot. Inmiddels werken Klinker en Koning samen met een team van vier medewerkers. Daarmee is de huidige kantoorruimte al aardig vol, maar: “We moeten toch naar onze klanten toe, hoewel we hier een prachtige spreekkamer hebben. Tja, en de locatie, het is niet de binnenstad van Enschede, maar we zijn ambitieus. Op termijn trekt het nomadenkamp weer verder”, aldus beide heren.