Zakelijke verzekeringsmarkt en
pensioenen sterk in beweging

Het artikel ‘Zakelijke verzekeringsmarkt en pensioenen sterk in beweging’ is gepubliceerd in de rubriek ‘Advertorial’ van TOM Magazine

oktober 2020 | jaargang 13 | nummer 5

TOM Twents Ondernemers Magazine is een uitgave van Van Deinse Media BV en verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van 8.000 exemplaren.

Alsof ondernemers al niet genoeg worden geplaagd door de corona-perikelen zijn er nog twee kwesties die werkgevers bezighouden: het nieuwe pensioenakkoord en de stijgende verzekeringspremies. Twee op zichzelf staande zaken maar met de gemene deler dat goede voorlichting onontbeerlijk is. Eurorisk Bedrijfsverzekeringen & Pensioenen kan vanuit een objectieve en onafhankelijke positie ondernemers adviseren.

Eurorisk Bedrijfsverzekeringen & Pensioenen, onlangs verhuisd naar het Urban Business Building in Hengelo, heeft het 12,5 jarig jubileum achter zich. Martin Klinker begon destijds het kantoor dat zich al snel concentreerde op de zakelijke markt. In 2015 begon de samenwerking met financieel adviseur en pensioenspecialist Bernard Koning. Klinker: “Er is weliswaar een kleine overlap, zoals het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en inkomensverzekeringen voor DGA’s. Maar onze diensten zijn complementair aan elkaar. We kunnen nu vanuit één organisatie ondernemingen breed van dienst zijn.”

En dat zal nodig zijn, stelt Bernard Koning: “Zeker nu het nieuwe pensioenakkoord er ligt. De herzieningen komen eraan en dat moet in 2026 klaar zijn. Dat betekent veel uitleg en communicatie.”
De overheid wil met het nieuwe pensioenstelsel een aantal zaken anders regelen met als belangrijk element dat het pensioen mee moet bewegen met de economische ontwikkelingen. Koning: “Voor werkgevers en werknemers heeft dat consequenties: er kunnen straks keuzes worden gemaakt, maar de regelingen moeten hier op worden aangepast.” Voor Eurorisk is de uitdaging om het complexe stelsel goed uit te leggen en, in sectoren waar geen CAO’s of bedrijfsgebonden pensioenregelingen zijn, optimale pensioenregelingen te maken. “We zijn actief in sectoren als groothandel, zakelijke dienstverlening, ict, etc. Daar kunnen wij werkgevers adviseren en zorgen dat de communicatie met de werknemers goed is. Dat laatste is erg belangrijk”

Risico Inventarisatie
Ook in de andere tak, namelijk bedrijfsverzekeringen, is er veel te doen, zegt Martin Klinker: “Bedrijven worden geconfronteerd met stijgingen van de verzekeringspremies van twintig tot dertig procent. Verzekeraars zien zich daartoe genoodzaakt omdat hun rendementen wereldwijd onder druk staan door hogere schadelasten. Tegelijkertijd zijn aanbieders minder bereid om bepaalde risico’s te accepteren en stellen hogere eisen. Om daaraan te voldoen heb je een goede Risico Inventarisatie nodig. Dan kun je als bedrijf zichtbaar maken dat de preventieve zaken goed op orde zijn en heb je een betere onderhandelingspositie als het gaat om de premie en voorwaarden” Ook hier is advies een belangrijke taak van Eurorisk: “In deze tijd, waarin bij bedrijven de omzet is gedaald kijken wij met de ondernemer naar de mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld premies betaling uitsmeren of betaling in termijnen. Maar we kunnen ook bespreken of je in deze tijd je eigen risico verhoogt en daarmee je premie verlaagt.”

De gebundelde expertise van bedrijfsverzekeringen en pensioenen is in de afgelopen jaren waardevol gebleken. Bovendien is de onafhankelijkheid van zowel verzekeraars en pensioenaanbieders belangrijk. “Met uitzondering van consumptief en hypotheken kunnen wij werkgevers cq ondernemers een all finance-concept bieden”, aldus Koning. En, zo voegt Martin Klinker tot slot toe: “Onze samenwerking binnen verzekerings- en pensioenadvies is een goed huwelijk gebleken.”