Laatste update

Zaken doen is vooruitzien. Kansen nemen als ze voorbijkomen en soms ook afscheid nemen van wat goed was om nieuwe wegen in te slaan. Daarom in deze TOM mijn laatste column. Maar natuurlijk niet zonder een laatste update vanuit pensioenland en een laatste groet!

Een belangrijke update, want er staat een positieve verandering op stapel met betrekking tot het nabestaandenpensioen; officieel het partner- en wezenpensioen.

Waar de partner en kinderen nu in al hun verdriet na het overlijden ook nog vaak mee te maken krijgen, is een onaangename verrassing als het gaat om het inkomen. Door wisselingen van baan, door werkloosheid of door echtscheiding, is de kans dat een goede dekking ontbreekt groot. De onderhandelaars die zich bezighouden met het pensioenakkoord vinden de huidige regelingen zó onoverzichtelijk dat ze een nieuw wetsvoorstel hebben opgetuigd voor de nabestaanden. Dit om schrijnende situaties voor te zijn.

Op dit moment wordt bijvoorbeeld de hoogte van de uitkering na overlijden bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren dat iemand bij zijn huidige werkgever heeft volbracht voor het overlijden. Dat is geen goed nieuws dus voor de partner en kinderen van een jobhopper of een carrièremaker, want hoger wordt de uitkering natuurlijk niet als iemand pas een jaartje in dienst was. Voorstel is nu om de uitkering vast te stellen aan de hand van het laatst verdiende salaris van iemand.

Een andere pleister op de wond die ontstaan is na zo’n rotbericht als een overlijden: de onderhandelaars vinden het niet meer van deze tijd dat alleen getrouwde mensen, mensen met een geregistreerd partnerschap of notarieel contract standaard worden aangemerkt als nabestaande. Als het voorstel wordt aangenomen, heeft iedereen die zes maanden of langer heeft samengewoond op hetzelfde adres voordat de partner stierf, dezelfde rechten op een uitkering.

Alle pensioenveranderingen gaan uiterlijk 1 januari 2023 in, met een transitieperiode tot 1 januari 2027. Wat dit voor jou als ondernemer betekent en voor je werknemers, kan ik je natuurlijk gewoon (komen) uitleggen. Aan de column hier komt dan wel een eind, aan mijn werk als pensioenverbeteraar nog lang niet!

Rest nog de beloofde groet: Good goan! De pensioenverbeteraars van Eurorisk kunnen het pensioen voor jou en je eventuele medewerkers op een zéér begrijpelijke manier uitleggen en heldere adviezen geven. Goed inzicht leidt namelijk tot bewuste keuzes. En dus tot betere keuzes!

Het artikel “Laatse update” is als column verschenen in TOM Magazine

oktober 2021 | jaargang 14 | nummer 5

TOM Twents Ondernemers Magazine is een uitgave van Van Deinse Media BV en verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van 8.000 exemplaren.