Een pensioenregeling wordt nooit sexy!

“Is die verzekeraar nu helemaal gek geworden? Eerst het huidige pensioencontract opzeggen en vervolgens een nieuw voorstel met een forse premieverhoging doen. Ik kan beter de pensioenregeling maar helemaal afschaffen. Dit wordt toch onbetaalbaar!”

Zomaar een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk waar je als werkgever mee te maken kunt krijgen. Veel werkgevers besluiten daarom te onderzoeken of het mogelijk is om de pensioenregeling te wijzigen.

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Het wijzigen ervan is vergelijkbaar met het wijzigen van salaris of van het aantal vakantiedagen. Hier moet je, als werkgever, heel zorgvuldig mee omgaan.

We worden met z’n allen steeds ouder en de marktrente is laag. Dit zijn factoren waardoor pensioenregelingen steeds duurder worden en garanties soms onhoudbaar zijn. Géén wonder dat je tegenwoordig in de media steeds meer hoort dat niks meer gegarandeerd is. Ook werknemers worden, terecht, kritischer als het gaat om pensioen en willen steeds meer zeggenschap.

Een pensioenregeling mag je als werkgever echter niet zomaar aanpassen of volledig afschaffen. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Het wijzigen ervan is vergelijkbaar met het wijzigen van salaris of van het aantal vakantiedagen. Hier moet je, als werkgever, heel zorgvuldig mee omgaan.

Waar moet je rekening mee houden?

Een pensioenregeling wijzigen duurt ongeveer een half jaar. Je zult in overleg moeten met de werknemers. En houd er dan rekening mee dat niet iedere werknemer gemakkelijk meegaat in dat proces. Sommige werknemers bieden weerstand of betrekken pensioenadviseurs erbij uit hun eigen kennissenkring. Als niet iedereen akkoord gaat, kan de wijziging niet worden doorgevoerd.

Het wijzigen van een pensioenregeling kost geld. Schakel daarom een pensioenadviseur in en laat deze vooraf een kostencalculatie maken. Zorg ervoor dat alle afspraken worden vastgelegd en helder wordt gecommuniceerd. Als werkgever heb je een zorgplicht waarbij het voor werknemers, wanneer zij met pensioen gaan, duidelijk moet zijn welke pensioenrechten zij hebben opgebouwd.

EURORISK heeft veel ervaring op het gebied van advies, beheer en communicatie met betrekking tot pensioenregelingen. Vooral de laatst genoemde, ‘communicatie’, is in de huidige tijd een zéér snel groeiende discipline in pensioenland. Pensioen is namelijk niet eenvoudig en voor velen een ver-van-het-bed-gebeuren. Nu wordt pensioen natuurlijk nooit een sexy onderwerp, maar ons belangrijkste speerpunt is dat pensioen op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd. Want goed inzicht leidt tot bewuste en dus betere keuzes!

Het artikel “Een pensioenregeling wordt nooit sexy!” is als column verschenen in TOM Magazine

februari 2017 | jaargang 10 | nummer 1

TOM Twents Ondernemers Magazine is een uitgave van Van Deinse Media BV en verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van 8.000 exemplaren.