EIOEAOEA?

Onlangs las ik een krantenknipsel met de opmerkelijke titel: EIOEAOEA? In het artikeltje schrijft IKON-presentatrice Annemiek Schrijver: “O ja, en mijn vader vraagt aan de buurman: ‘EIOEAOEA?’ Niks aan de hand hoor. Het blijkt gewoon Kampens te zijn voor: ‘Heb jij je AOW al?’”

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op AOW. Je kreeg altijd vanaf je 65e verjaardag een AOW-uitkering. Dat is veranderd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. In 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar. De leeftijd waarop iemand AOW krijgt, is afhankelijk van de geboortedatum.

Als aanvulling op de AOW hebben veel ondernemers in de loop der jaren een partij lijfrentes bij elkaar gesprokkeld. Lijfrentes die veelal vrij komen op 65 jaar. Wat moet je met de lijfrentes die eerder dan de AOW-leeftijd vrij komen? Die vraag kreeg ik van een freelance schrijvende ondernemer.

Ik citeer zijn betoog:

“Van de verzekeraar moet ik met mijn vragen naar mijn tussenpersoon, die mij vervolgens een rekening wil sturen voor een advies waar ik nog geen reet aan heb. Het lijkt wel of niemand durft te zeggen wat ik moet doen omdat ze bang zijn voor claims, kort gedingen en weet ik wat voor juridische haarkloverij nog meer. Die angstige houding omdat banken en andere financiële dienstverleners na 2008 een paar flinke tikken over de vingers hebben gekregen. Waar moet ik heen met dat geld? Kan ik het overboeken naar de Kaaiman Eilanden? Nee. Kan ik het beleggen in vastgoed? Nee. Maar wel op een bankspaarregeling tot 67 jaar met nauwelijks rente!! Creativiteit nul komma nul van die gasten. Zo dat is er uit!”

Hoe lang je het vrijgekomen kapitaal nog kunt uitstellen hangt af van het fiscale regime dat geldt voor je lijfrentekapitaal. Het belastingregime in Nederland is de laatste jaren meerdere malen gewijzigd waardoor advies op gebied van lijfrente echt een specialisme is en niet door elke tussenpersoon gedaan kan worden.

Heeft EURORISK dan de gouden oplossing voor vrijgekomen lijfrentekapitaal? Nee, dat helaas niet. Wel kunnen zij, zonder astronomische bedragen in rekening te brengen, samen met jou de lijfrentes begrijpelijk in kaart brengen en helder advies geven. Want goed inzicht leidt tot bewuste en dus betere keuzes!

Het artikel “EIOEAOEA?” is als column verschenen in TOM Magazine

oktober 2017 | jaargang 10 | nummer 5

TOM Twents Ondernemers Magazine is een uitgave van Van Deinse Media BV en verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van 8.000 exemplaren.