‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’

‘Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd’, aldus Johan Cruijff in één van zijn vaak hilarische en soms geniale uitspraken. Aan een goede uitleg ontbreekt het echter vaak wat pensioenen betreft, met als gevolg dat de negativiteit over ‘de pensioenen van tegenwoordig’ hoogtij viert.

In kranten, op journaals en op social media zijn positieve geluiden ver te zoeken. Terwijl blijkt dat als mensen -werknemers- uitleg krijgen over de veranderingen in het pensioenstelsel en vooral over de redenen daarvoor, er begrip ontstaat. Dan gaat de gedachte ‘zo slecht is het toch niet geregeld’ overheersen. Precies wat je wilt als werkgever, want waarom regel je anders een pensioen voor je medewerkers? Je telt niet voor niets vele euro’s per jaar neer toch?

Communicatie over de regelingen voor je medewerkers is niet alleen belangrijk, maar zelfs verplicht volgens de wet.

(Wet Pensioencommunicatie)

Iedereen moet in staat worden gesteld om een goede financiële planning voor de toekomst te maken. Daarnaast moet de voorlichting ook nog: correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Ga er maar aan staan naast alle andere verplichtingen en taken die je op je bord hebt!

Gelukkig is uitbesteden aan mensen met verstand van zaken en met passie voor pensioenen een optie. Mensen die graag in begrijpelijke taal uitleg geven en het een sport vinden om wat ingewikkeld en saai lijkt op een interessante manier over het voetlicht te brengen. Mensen die vragen meteen kunnen beantwoorden; die van de hoed en de rand weten en die werkgevers ontlasten. Uitleg op maat zorgt voor goed geïnformeerd personeel dat het pensioen dat collectief geregeld is waardeert.

‘Je gaat het pas zien, als je het door hebt’, da’s is ook zo’n mooie van Cruijff. En: een waarheid als een koe als het om pensioencommunicatie gaat. De pensioenverbeteraars van EURORISK kunnen het pensioen voor jou en je eventuele medewerkers op een zéér begrijpelijke manier uitleggen en heldere adviezen geven. Goed inzicht leidt namelijk tot bewuste keuzes. En dus tot betere keuzes!

Het artikel “Je gaat het pas zien als je het doorhebt” is als column verschenen in TOM Magazine

oktober 2019 | jaargang 12 | nummer 5

TOM Twents Ondernemers Magazine is een uitgave van Van Deinse Media BV en verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van 8.000 exemplaren.