Pensioencommunicatie

“Hoe staat je pensioen ervoor?” Een vraag die bijna geen werknemer kan beantwoorden. De kennis van en interesse voor pensioen zijn bij de meeste werknemers laag. Het is echter belangrijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van de pensioenregeling.

Werknemers binden aan de organisatie

Je hebt als werkgever een pensioenregeling, maar zijn de medewerkers inhoudelijk daarvan op de hoogte? Elke maand draag je premies en andere bijkomende kosten af aan de pensioenregeling, soms zelfs twintig procent van de loonkosten. Door hier niets of weinig over te communiceren, weten medewerkers niet wat er geregeld is en welke keuzes zij kunnen maken. Gevolg is weinig waardering voor deze arbeidsvoorwaarde. Terwijl juist met de aantrekkende economie het belangrijk is dat werknemers het bedrijf aantrekkelijk blijven vinden.

Indien je onvoldoende kennis van pensioen hebt, is het verstandiger om een pensioenprofessional in te schakelen.

Wet Pensioencommunicatie

De Wet pensioencommunicatie is al enige tijd in werking getreden. De wet zorgt ervoor dat de werkgever verantwoordelijk is voor het pensioenbewustzijn van de medewerkers: de communicatie over pensioen moet aansluiten bij de wensen en behoeftes van de deelnemer en moet juist en volledig zijn. Belangrijke momenten waarop je moet communiceren zijn bijvoorbeeld: indiensttreding, uitdiensttreding, huwelijk, samenwonen of scheiding, de geboorte van een kind, arbeidsongeschikt raken of (bijna) met pensioen.

Individuele gesprekken

Om te voldoen aan de pensioenwet èn om waardering te krijgen van de medewerkers voor de pensioenregeling, kun je het beste individuele gesprekken plannen met de werknemers. In dit gesprek kun je de pensioenregeling uitgebreid uitleggen en onderwerpen behandelen die relevant zijn voor een medewerker, zoals waardeoverdracht of bijspaarmogelijkheden.

Pensioenprofessional

Indien je onvoldoende kennis van pensioen hebt, is het verstandiger om een pensioenprofessional in te schakelen. Iemand die dagelijks de ontwikkelingen met betrekking tot pensioen(voorlichting) volgt.

Vraagt u naar de mogelijkheden, maar vooral ook naar de referenties, van EURORISK. De pensioenverbeteraars van EURORISK kunnen het pensioen voor de medewerkers op een zéér begrijpelijke manier uitleggen en heldere adviezen geven. Want goed inzicht leidt tot bewuste en dus betere keuzes!

Het artikel “Pensioencommunicatie” is als column verschenen in TOM Magazine

juni 2018 | jaargang 11 | nummer 5

TOM Twents Ondernemers Magazine is een uitgave van Van Deinse Media BV en verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van 8.000 exemplaren.