Stukje leven over?

Wij worden met z’n allen toch minder oud dan eerder voorspeld. Door de stijgende levensverwachting gaan wij steeds later met pensioen. Nu eerdere verwachtingen naar beneden worden bijgesteld, betekent dat helaas niet dat je nu weer eerder met pensioen kan.

AOW-leeftijd

In 2012 is afgesproken dat de pensioenleeftijd automatisch omhoog gaat als de levensverwachting stijgt. Zo’n verhoging moet dan vijf jaar van tevoren worden aangekondigd. In 2022 is de vastgestelde AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In november 2017 werd een eerdere prognose al bijgesteld en werd besloten om ook in 2023 de AOW-leeftijd op 67 jaar en 3 maanden te houden. Waarschijnlijk zal een verhoging van de AOW-leeftijd ook in 2024 niet nodig zijn. Definitief uitsluitsel hierover zal vóór het einde van 2018 worden gegeven.

Langlevenrisico

Op het moment dat je langer leeft dan vooraf ingeschat, betekent dit dat er meer geld nodig is dan is opgebouwd. Dit wordt in pensioenland het ‘langlevenrisico’ genoemd. Het langlevenrisico wordt in veel situaties gedragen door het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij. Als de oudedagvoorziening niet is ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij, draag je zelf het langlevenrisico. En je moet er toch niet aan denken dat je aan het eind van je geld nog een stuk leven overhoudt…?

Goed inzicht leidt tot bewuste en dus betere keuzes!

Wat betekent het voor jou?

Door het langlevenrisico neemt de kans af dat je pensioen (volledig) wordt aangepast aan de prijsstijgingen. Het pensioenfonds probeert elk jaar de pensioenen aan te passen aan de prijsstijgingen. Dit noemen we indexatie of toeslagverlening. Hierdoor kunt je hetzelfde blijven kopen met je pensioen. Indexatie geldt ook voor pensioenen die nog niet uitgekeerd worden.

Pensioenbewust

Het kan veel verschil maken of het pensioen gegarandeerd is of niet en of de pensioenopbouw een slecht, matig of goed niveau kent. Het is belangrijk dat je bewust bent van de situatie die voor jou van toepassing is. Als werkgever ben je zelfs bij wet verantwoordelijk voor het pensioenbewustzijn van de medewerkers.

Goed inzicht

De pensioenverbeteraars van EURORISK kunnen het pensioen voor jou en je eventuele medewerkers op een zéér begrijpelijke manier uitleggen en heldere adviezen geven. Goed inzicht leidt tot bewuste en dus betere keuzes!

Het artikel “Stukje leven over?” is als column verschenen in TOM Magazine

oktober 2018 | jaargang 11 | nummer 5

TOM Twents Ondernemers Magazine is een uitgave van Van Deinse Media BV en verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van 8.000 exemplaren.